Kvalitet

Vår målsättning är att med hjälp av vårt kvalitetssystem uppfylla de krav våra uppdragsgivare ställer och förväntar sig av oss.

• kvalitetsplan med egenkontroller
• avsyn före samt efter utfört arbete
• avvikelsehantering skall verka för att felaktigheter ej upprepas


Z-Bygg arbetar hårt med kvaliteten. Vi kan alltid förbättra genom att vara lyhörda mot kunden.

Dina synpunkter är viktiga för oss