Kvalitetsansvarig

Söker ni en kvalitetsansvarig till er nybyggnad, ombyggnad eller tillbyggnad?
Då har ni kommit rätt!

Jag har behörighet som kvalitetsansvarig för småhus såsom villor, radhus, fritidshus mm och ditt tillhörande uppdrag.

En kvalitetsansvarig arbetar på uppdrag av dig som byggherre. Du som byggherre hardet fulla ansvaret för ett bygge och jag som kvalitetsansvarig hjälper dig att kontrollera att bygget uppfyller gällande bestämmelser samt att tillsyn och kontroll genomförs på ett riktigt sätt gentemot myndigheterna.

I denna information avser kvalitetsansvarig och kontrollplan de begrepp som finns reglerade i plan- och bygglagen (PBL)

Niklas Zetterlund
Kvalitetsansvarig

Mer info på adress: http://kvalitetsansvarig.se/